Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-07-06

VA-projekt 2016-2017

VA-arbete

Utbyte av inkommande ledningar, ny pumpstation och ombyggnad av renshuset på Hulesjöns reningsverk. Ledningarna som för spillvattnet från Falköping, Gudhem och Torbjörntorp till reningsverket är i dåliga skick och ska därför bytas. Vi bygger en ny pumpstation för inkommande spillvatten samt bygger om befintliga renshuset.