Kontaktuppgifter bygglovsenheten

Rilind Halitaj
0515-88 52 37
rilind.halitaj@falkoping.se

Jobbar med: Anmälan, bygglov, tekniskt samråd och OVK

Ahmed Chalabi
0515-88 52 19
ahmed.chalabi@falkoping.se

Jobbar med: Anmälan, bygglov, tekniskt samråd och OVK

Stefan Tiverman
0515-88 51 34
stefan.tiverman@falkoping.se

Jobbar med: Anmälan, bygglov, tekniskt samråd, tillsyn, ovårdade tomter och olovlig byggnation

Krister Lundberg
0515-88 52 06
krister.lundberg@falkoping.se

Jobbar med: Anmälan, bygglov, tekniskt samråd OVK och vindkraft

Kristina Carlsson
0515-88 51 37
kristina.carlsson@falkoping.se

Jobbar med: Registrering av bygglov, ritningsarkiv och fakturering