Kontaktuppgifter till bygglovsenheten

Arbetsbelastningen på enheten för bygglov har ökat kraftigt. För att handläggningen ska bli effektiv, har besöks- och telefontider införts från och med tisdag 15 maj 2018.

Välkommen att kontakta bygglovsenheten under följande tider, antingen via spontanbesök eller telefon. Vänligen respektera dessa tider som gäller tills vidare.

Besöks- och telefontider

Måndag

Stängt

Tisdag

kl. 10-12

Onsdag

kl. 13-14.30

Torsdag

kl. 10-12

Fredag

kl. 10-12


Har du inte möjlighet att ta kontakt med oss på ovanstående tider, kan du boka tid med en handläggare på bygglovsenheten via mejl, se kontaktuppgifter nedan.

Handläggare


Amelie Sandström
, kommunarkitekt
0515-88 51 61
amelie.sandstrom@falkoping.se

Arbetar med detaljplaner, fysisk planering, översiktsplan och gestaltning

Rilind Halitaj, bygglovshandläggare
0515-88 52 37
rilind.halitaj@falkoping.se

Arbetar med anmälan, bygglov, förhandsbesked, eldstäder och OVK

Stefan Tiverman, byggnadsinspektör
0515-88 51 34
stefan.tiverman@falkoping.se

Arbetar med anmälan, bygglov, marklov, tillsyn, vindkraft, ovårdade tomter och olovlig byggnation

Tobias Holmén, byggnadsinspektör
0515-88 52 06
tobias.holmen@falkoping.se

Arbetar med energideklaration, byggteknisk rådgivning och tekniskt samråd

Kristina Carlsson, bygglovsadministratör
0515-88 51 37
kristina.carlsson@falkoping.se

Arbetar med registrering av bygglov, ritningsarkiv och fakturering