Kontakta oss om byggfrågor

På stadsbyggnadsavdelningen arbetar vi bland annat med frågor som berör bygglov och byggtillsyn.

Ett gott råd för dig som vill bygga är att tidigt ta kontakt med oss för att få besked om vilka förutsättningar och regler som gäller för ditt projekt. Vi är en serviceorganisation som ger råd och anvisningar i alla de frågor som ligger inom verksamhetsfältet. På stadsbyggnadsavdelningen är goda råd kostnadsfria.

Vi som jobbar med byggfrågor

Axel Demker

Föräldraledig


Bygglov, gestaltning,

kulturhistoriska byggnader

Ahmed Chalabi
0515-88 52 19 ahmed.chalabi@falkoping.se


Anmälan, bygglov,tekniskt samråd,

OVK

Stefan Tiverman

0515-88 51 34

stefan.tiverman@falkoping.se


Anmälan, bygglov, tekniskt samråd

tillsyn, ovårdade tomter, olovlig byggnation

Krister Lundberg

0515- 88 52 06

krister.lundberg@falkoping.se


Anmälan, bygglov, tekniskt samråd,

Vindkraft, OVK

Rilind Halitaj
0515- 88 52 37 rilind.halitaj@falkoping.se


Anmälan, bygglov,tekniskt samråd,
OVK

Lena Persson

0515- 88 50 03
lena.a.persson@falkoping.seMark- och exploateringsfrågor, industritomter, småhustomter, tomtkön

Alexander Järkeborn

0515-88 51 31

mark.exploatering@falkoping.se


Huvudansvarig för Mark- och exploatering

Erika Andersson

0515-88 51 51

erika.andersson@falkoping.se


Registrering av bygglov, ritningsarkiv, fakturor

Kristina Carlsson

0515-88 51 37

kristina.carlsson@falkoping.se


Registrering av bygglov,ritningsarkiv, fakturor

Ingegerd Carlsson

0515-88 53 92

ingegerd.carlsson@falkoping.se


Byggnadsnämndens sekreterare

Mona Lindén
0515-885020
mona.linden@falkoping.se


Controlller/samordnare