Boende för äldre

Om du inte kan bo kvar hemma

Är du äldre och känner att du inte klarar att bo kvar hemma längre kan du ansöka om att få en bostad i ett särskilt boende.

Det finns olika typer av boenden:

Ansökan

Ansökan om boende gör du hos Biståndsenheten.

När du ansökt om boende får du ett beslut så snart som möjligt och senast inom två veckor. Du får också ett erbjudande om bostad inom fyra veckor efter det att du beviljats äldreboende enligt vår kvalitetsgaranti.

Valmöjlighet

Du får lämna önskemål om var du vill bo. Naturligtvis försöker vi att tillgodose din önskan, men om det inte finns plats erbjuds du ett annat boende.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut så snart som möjligt och senast inom två veckor. Du får också ett erbjudande om bostad inom fyra veckor efter det att du beviljats äldreboende enligt vår kvalitetsgaranti.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Information om hur det går till får du från din handläggare på biståndsenheten eller så kan du läsa mer här.