Avfall och återvinning

Har du praktiska frågor om sophämtning, kontakta vår entreprenör SUEZlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansvar för renhållning

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings kommun. AÖS är ett samarbete mellan Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda.

Regler för avfallshantering finns i renhållningsordningen och avfallsplanen som finns att läsa på AÖS webbplats (se länk till höger). Renhållningsordningen innehåller föreskrifter samt anvisningar för sortering och hämtning av hushållsavfall.

Avfall från hushåll

Med hushållsavfall menas avfall som kommer från hushåll samt jämförligt avfall från annan verksamhet. För hushållsavfall gäller kommunalt monopol.

Hanteringen av hushållssopor omfattar bland annat:
• Insamling av hushållsavfall
• Drift av återvinningscentraler
• Kontakter med förpackningsindustrin som gäller återvinnings-
  stationer och liknande angående producentansvaret
• Planering och avtal som rör omhändertagandet av olika
  avfallsfraktioner

Avfall från verksamhet

Verksamheter får både hushållsavfall och verksamhetsavfall. Till skillnad från hushållsavfall har kommunen inte monopol över verksamhetsavfall. Det innebär att verksamhetsutövare själva kan välja var de vill lämna sitt avfall. Verksamhetsavfallet får inte subventioneras av avfallsavgiften för hushållsavfall eller via skatteintäkter.

Sedan 1 mars 2008 hyr Falköpings kommun ut plats på avfallsanläggningen på Mossvägen till en privat aktör, PR Slamsugning AB (se länk till höger). PR Slamsugning AB bestämmer taxan för verksamhetsavfall.

Återvinningscentraler i Falköpings kommun

0515-88 52 20
Ordinarie öppettiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster