Mark till näringsverksamhet i Falköping

I Brogärdets industriområde i Falköping finns det ca 83 000 kvm (kring Södermannagatan 49 000 & vid Tunnelgatan 34 000 kvm) mark för industri.

Kartan visar norra delen av Falköpings tätort med tre områden med industritomter.

Lediga tomter på Brogärdet markerade med vågraster

För norra delen av Brogärdet gäller detaljplan för kvarteret Okularet, Brogärdet, Falköpings stad som vann laga kraft 1997.

För södra delen av Brogärdet gäller detaljplan för Tåstorp 7:7 m.fl., Brogärdets industriområde, Brogärdet, Falköpings stadPDF som vann laga kraft 2007.

Markpris

Priset för marken ligger på 20-55 kr/kvm. Alla tomter ligger i B-läge.

I Marjarps industriområde finns mark för industri till försäljning. Priset ligger på 55 kr/kvm i B-läge (upp till 30 000 kvm därefter 35 kr/kvm) och 80 kr/kvm i A-läge.

Kartan visar norra delen av Falköpings tätort med tre områden med industritomter.

Röd rast markerade ytor är till salu och gröna ytor är framtida

Mer uppgifter finns i nedanstående karta och i räkneexemplet. Se även särskild information om Logistic Center Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I A-läge finns ca 33 000 kvm tillgängligt för köp.

I B-läge finns ca 160 000 kvm tillgänglig för köp.

Kartor

Översiktskarta (1:6000) över ledig mark på Marjarp PDF

Detaljkartor (1:2000) finns enligt följand: sydvästraPDF, södraPDF, sydöstraPDF, nordvästraPDF, norra 1PDF, norra 2PDF, nordöstraPDF.

Plan

För området gäller detaljplan för Friggeråker 25:8 m.fl, logistic center Skaraborg, Marjarps industriområde, Falköpings stadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som vann laga kraft 2011.

Bilder

Bild taget från syd

Bild taget från väst

Bild taget från norr

Bild taget från öst

Sikagårdens industriområde sträcker sig längs väg 46 (Skövdevägen) från Wetterlinsgatan i söder till Skaravägen (väg 184) i norr. Den södra delen av industriområdet är fullt utbyggd med industri, lager och handel med fordonsrelaterade varor.

Kartan visar lediga industritomter på Sikagårdens industriområde.

Den obebyggda delen omfattar ca 92 600 kvm mark för industri/hantverk. Tomtstorlekarna kan anpassas efter behov. Här är en karta över hela Sikagården.PDF

Detaljplan

För hela området gäller detaljplan för kvarteret Traversen, Sikagårdens industriområde Tåstorp, Falköpings stadPDF som vann laga kraft 2002. Observera att industrigatan inte kommer att kunna anslutas mot väg 184!

Markpris

Priset för marken ligger på 80 kr/kvm. Alla tomter ligger i A-läge.

Södra delen av Sikagården

Under 2014 har Österängsgatan byggts ut så att ca 32 700 kvm mark finns tillgänglig att bygga på.

Norra delen av Sikagården

Återstoden av Sikagården uppgår till ca 59 900 kvm mark som kan bebyggas efter utbyggnad av Sikagårdsgatan från söder. I detaljplanen anges att denna gata skall anslutas mot väg 184. Observera att denna förutsättning inte längre gäller!

Mellan Parkgatan och Bangatan, på Västertull, ett stenkast från Falköpings centrum, finns en ledig tomt för kontorsbyggnation. Tomten, som är avstyckad med beteckningen Bryggaren 9, är 3 846 kvm med en byggrätt på 846 kvm BYA.

Ledig tomt på Västertull markerade med vågraster

Vid Falköpings södra infart, där väg 46 och 47 sammanstrålar i en cirkulationsplats, ligger Ålleberg center. Norr och väster om cirkulationsplatsen finns redan fullt utbyggda områden för handel med viss inblandning med lager och småindustri.

Kartan visar lediga industritomter på Vilhelmsro industriområde.

Lediga tomter på Ålleberg center markerade med vågraster

Öster och söder om cirkulationsplatsen ligger två områden som sammanlagt uppgår till 140 000 kvm. De kan användas till handel (59 000 kvm) och lager/handel (81 000 kvm). 

Karta över hela områdetPDF

Detaljplan

För hela området gäller detaljplan för kvarteret Megaliten m.fl, Ålleberg center, Falköpings stadPDF som vann laga kraft 2009.

Markpris

Priset för marken ligger på 55 kr/kvm i B-läge och 80 kr/kvm i A-läge.

Området öster om cpl väg 46/47

Öster om cirkulationsplatsen är samtliga tomter avsedda för handel/lager. Samtliga fastigheter är sålda.

Området söder om cpl väg 46/47

Söder om cirkulationsplatsen finns 71 200 kvm mark (handel 37 100 kvm & handel/lager 34 100 kvm) som inte kan användas förrän området fått en anslutning till väg 46 med en ny cirkulationsplats. En ändring av detaljplanen pågår för tillfället och beräknas bli klar under 2017.