Pågående detaljplaner

På kommunens stadsbyggnadsavdelning pågår ett kontinuerligt arbete med detaljplaner. Här nedan kan du titta på de aktuella planförslagen och se vart i planprocessen de befinner sig.

Byggnadsnämnden tar, på delegation från kommunfullmäktige, beslut om detaljplaner gällande samråd, granskning och antagande. Information om kommande sammanträden samt mötesprotokoll finner du på Byggnadsnämndens sida.

 

Samråd

Upphävande av del av Friggeråker 25:8 (Marjarp)

Gamla Stan 2:26 (Kv. Megaliten m.fl.)öppnas i nytt fönster

 

Granskning

Hassla 2:78

Urd 1 (Förskolan Urd)

 

Detaljplaner antagna under 2017

Plåtslagaren 38 m.fl, Falköpingöppnas i nytt fönster

 

Detaljplaner antagna under 2016

Tåstorp 7:7- Fåraberget etapp 1 (Demenscenter), Falköpingöppnas i nytt fönster

Geten 2 (Järnvägsgatan 40), Falköpingöppnas i nytt fönster

Friggeråker (Marjarp etapp 2), Falköping

 

Detaljplaner antagna under 2015

Kopparslagaren 14, Gamla Stan, Falköping

Lantmannen 7 m.fl, Falköping (Falköpings mejeri)

Kv. Diamanten m.fl., Falköping (överklagad)

Slutarp 1:21 m.fl. (förskola)

Yllestad 1:21 m.fl. (Gyllensvaans möbler)

Klockaren 1 och 2

Smeden 13