Förtätningsprogram för Falköpings stad

Förtätning handlar om att göra plats för fler bostäder och verksamheter inom den befintliga bebyggelsestrukturen. På så sätt byggs staden tätare och mer sammanhållen. Förtätningsprogrammet visar på vilka möjligheter som finns, och hur förtätningen kan se ut i centrala Falköping. Programmet antogs av kommunstyrelsen den 9 augusti 2017.

Förtätning sparar på infrastruktur, så som vatten, avlopp och gator, och på värdefull skogs- och åkermark. Framförallt ökar förutsättningarna för ett större flöde av människor och en levande stad. Med fler invånare, som samsas om grönytor och andra platser, krävs god planering och eftertanke. Därför har Falköpings kommun tagit fram ett förslag till förtätningsprogram för Falköpings stad.

Dokument
Förtätningsprogram för Falköpings stadPDF