Publicerad: 2017-06-21

Detaljplan Hassla 2:78 (Gamla Syfabriken) antagen

Detaljplanen för Hassla 2:78 (Gamla Syfabriken) antogs av Byggnadsnämnden den 20 juni.