Nybyggnadskarta och bestyrkt kartutdrag

Ska du bygga nytt eller bygga till inom planlagt område? Då behövs en lämplig karta för att använda vid ansökan om bygglov.

Beställning

Nybyggnadskartan kan beställas under E-tjänster och blanketter.

Betalning

Kartan betalas tillsammans med bygglovet. Söks inte bygglov inom ett år, faktureras kartan separat.
Observera att kostnad för eventuell husutstakning tillkommer.

Kostnader för kartor på en villatomt enligt 2018 års taxa

Nybyggnadskarta

Används för nybyggnad eller stort tillbygge. Innehåller karta som kontrollerats så att alla detaljer stämmer, byggrätt, VA-anslutningar samt inmätta höjder på marken och gatan utanför tomten.

6825 kronor

Förenklad nybyggnadskarta

Används för stort tillbygge eller enklare byggnad. Innehåller karta som kontrollerats så att alla detaljer stämmer samt byggrätt.

5005 kronor

Bestyrkt utdrag ur primärkartan

Används för mindre byggnad och tillbygge som hamnar nära gräns och andra byggnader. Innehåller karta som kontrollerats så att alla detaljer stämmer.

1365 kronor

För större fastigheter som till exempel industritomter, beräknas kostnaden enligt schablonvärden baserade på tomtens area och nedlagd arbetstid.

Tid och leverans

Kartan levereras på papper i skala 1:500 och digitalt i Pdf samt Cad-formatet dwg.

Vi behöver normalt tre veckor på oss efter beställning att framställa en nybyggnadskarta så vi kan intyga att alla nödvändiga detaljer stämmer. De enklare kartprodukterna går lite fortare att få.