Mätningstjänster

För kommunen

Stadsbyggnadsavdelningens mätpersonal utför mätningar åt kommunens förvaltningar. Våra främsta uppgifter är att se till att hålla kommunens primärkarta uppdaterad samt hjälpa till med utsättning inför anläggningsarbeten.

För medborgaren

Vi kan hjälpa Er med husutstakningarlänk till annan webbplats och tomtgränsvisningarlänk till annan webbplats samt sätta utgångshöjder för markarbeten och liknande.