Kontaktuppgifter – kartor och mätning

1:e mätningsingenjör

Mikael Carp
0515-88 51 64
mikael.carp@falkoping.se

Mätningsingenjör

Kristina Broberg
0515-88 51 71
kristina.broberg@falkoping.se

Mätningsingenjör

Johan Nilsson
0515-88 53 06
johan.nilsson@falkoping.se

Mätningsingenjör

David Johansson
0515-88 51 93

david.a.johansson@falkoping.se