Nybyggnadskarta och bestyrkt kartutdrag

 

Ska Du bygga nytt eller bygga till inom planlagt område? Då behövs en lämplig karta för att använda vid ansökan om bygglov.

Beställning

Nybyggnadskartan kan beställas digitalt på denna länklänk till annan webbplats OBS! Kräver e-legitimation.

Det går även att beställa genom >denna blankettPDF som du fyller i, signerar och skickar in med posten. Adressen står på blanketten.

Betalning

Kartan betalas tillsammans med bygglovet. Söks inte bygglov inom ett år, faktureras kartan separat.
Observera att kostnad för eventuell husutstakning tillkommer.

 Kostnader för kartor på en villatomt enligt 2017 års taxa

Nybyggnadskarta

Används för ny byggnad eller stort tillbygge.

Innehåller karta som kontrollerats så alla detaljer stämmer, byggrätt,

VA-anslutningar samt inmätta höjder på marken och gatan utanför tomten.

6720 kr

Förenklad nybyggnadskarta

Används för stort tillbygge eller enklare byggnad.

Innehåller karta som kontrollerats så alla detaljer stämmer samt byggrätt.

4928 kr

Bestyrkt utdrag ur primärkartan

Används för mindre byggnad och tillbygge som hamnar nära gräns och andra byggnader.

Innehåller karta som kontrollerats så alla detaljer stämmer.

1344 kr

För större fastigheter som till exempel industritomter beräknas kostnaden enligt schablonvärden baserade på tomtens area och nedlagd tid.

 

Tid och leverans

Kartan levereras på papper i skala 1:500 och digitalt i Pdf samt Cad-formatet dwg.

Vi behöver normalt tre veckor på oss efter beställning att framställa en nybyggnadskarta så vi kan intyga att alla nödvändiga detaljer stämmer. De enklare kartprodukterna går lite fortare att få.