Kartprodukter

Mät -och kartenheten på Stadsbyggnadsavdelningen hjälper till med kartprodukter som nybyggnadskartor, adresskartor och tätortskartor. Dessa är baserade på kommunens primärkarta som vi ansvarar för att hålla uppdaterad.

Det gör vi genom att flygfotografera och ibland kommer vi ut och mäter in detaljer på plats. Något som ibland kallas för ajourhållning.

Primärkartan innehåller bland annat fastighetsgränser, bestämmelsegränser från detaljplaner, vägar, byggnader med mera.

Observera att primärkartan endast täcker in kommunens tätorter.