Fastighetsbildning

Lantmäteriets statliga myndighet ansvarar för all fastighetsbildning i kommunen.

Falköpings kommun medverkar vid alla privata fastighetsbildningsärenden i Falköpings stad samt i hela kommunen när det gäller kommunala fastigheter.

Om Du har frågor om fastighetsbildning, kontakta Lantmäteriet på 0771-63 63 63.

Mer information finns på Lantmäteriets webbplatslänk till annan webbplats.