Fastighetsbildning

Lantmäteriets statliga myndighet ansvarar för all fastighetsbildning i kommunen.

Falköpings kommun medverkar vid alla fastighetsbildningsärenden i Falköpings stad samt i övriga tätorter där kommunal mark är berörd.

Om du har frågor om fastighetsbildning, kontakta Lantmäteriet.