Stenstorp

Kartan visar Stenstorp med två områden med lediga industritomter.

Områdena är lämpliga för tillverkningsindustri, lager och dylikt. Tomtstorleken kan anpassas efter behov.  

Sammanlagt finns cirka 108 000 m² inom gällande detaljplan. I norr finns ca 16 700 m² för industri och i söder (kallat Stenstorps industriområde) ca 92 100 m² till småindustri och handel med skrymmande varor samt bilservice.

Ca 39 000 m² av areal är direkt tillgänglig, d.v.s. det går omgående att ansluta till kommunal gata och kommunalt vatten och avlopp (norr 16 700 & söder 22 300).

Planer

För den den norra delen gäller stadsplan för del av Stenstorps samhälla (norra samhällsdelen) som vann laga kraft 1963 (se falkoping.se under, "Bygga, bo & miljö", "Kommunens planarbete", "Detaljplaner", "Antagna detaljplaner", "1997").

För södra delen av Stenstorp gäller detaljplan för Stenstorp 2:54, 38:1 m.fl. (Stenstorps industriområde) som vann laga kraft 1991 (se falkoping.se under, "Bygga, bo & miljö", "Kommunens planarbete", "Detaljplaner", "Antagna detaljplaner", "1997").

Markpris

Priset för marken ligger på 10 kr/kvm.

Karta

Här är en karta över industrimarken i norrPDF.

Här är en karta över industimarken i söder (Stenstorps industriområde).PDF

Räkneexempel

Här är ett räkneexempel på en tomt i Stenstorp.PDF