• Trafikolycka väg 46 Trafikolycka på väg 46 mellan skolbuss och lastbil. Alla 22 elever och 4 vuxna från Broddetorpsskolan som var med på bussen är oskadda och har körts tillbaka till Broddetorpsskolan. Personal och elevhälsopersonal har tagit emot dem på skolan.

Kartor

Falköpings kommun utvecklas och förändras − i centralorten, de mindre tätorterna och på landsbygden. Det behövs fler bostäder, idrottshallar, butiks-och industrilokaler. Var ska fritidsområden, parker, cykelvägar och gator anläggas i framtiden? Information om detta finns i Falköpings översiktsplan.

Falköpings översiktsplan

Falköpings översiktsplan 2017-2030 beräknas bli antagen i februari 2018.

Utställningsversionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster OBS! Ej längre aktuell!

Samrådsversionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster OBS! Ej längre aktuell!

Kartor

 • Friluftslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Kartan visar friluftsområden, leder, cykelleder, hälsoslingan och bygger på Falköpings friluftsplan.
 • Asfalt, Mark- och Grävtillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Kartan visar Mark- och Grävtillstånd i Falköpings kommun, informationen uppdateras vart efter nya tillstånd tillkommer eller tas bort.
  Kartan visar även planerade asfaltsarbeten.
 • Hälsoslinganlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Alla kan gå Hälsoslingan, gammal som ung.