Kontakta oss om byggfrågor

På stadsbyggnadsavdelningen arbetar vi bland annat med frågor som berör bygglov och byggtillsyn.

Ett gott råd för dig som vill bygga är att tidigt ta kontakt med oss för att få besked om vilka förutsättningar och regler som gäller för ditt projekt. Vi är en serviceorganisation som ger råd och anvisningar i alla de frågor som ligger inom verksamhetområdet. På stadsbyggnadsavdelningen är goda råd kostnadsfria.

Vi som jobbar med byggfrågor

Rilind Halitaj
0515-88 52 37
rilind.halitaj@falkoping.se

Jobbar med: Anmälan, bygglov, tekniskt samråd och OVK

Ahmed Chalabi
0515-88 52 19
ahmed.chalabi@falkoping.se

Jobbar med: Anmälan, bygglov, tekniskt samråd och OVK

Stefan Tiverman
0515-88 51 34
stefan.tiverman@falkoping.se

Jobbar med: Anmälan, bygglov, tekniskt samråd, tillsyn, ovårdade tomter och olovlig byggnation

Krister Lundberg
0515-88 52 06
krister.lundberg@falkoping.se

Jobbar med: Anmälan, bygglov, tekniskt samråd OVK och vindkraft

Kristina Carlsson
0515-88 51 37
kristina.carlsson@falkoping.se

Jobbar med: Registrering av bygglov, ritningsarkiv och fakturor