• Trafikolycka väg 46 Trafikolycka på väg 46 mellan skolbuss och lastbil. Alla 22 elever och 4 vuxna från Broddetorpsskolan som var med på bussen är oskadda och har körts tillbaka till Broddetorpsskolan. Personal och elevhälsopersonal har tagit emot dem på skolan.

Bredband och IT

Inom Falköpings kommun finns sedan flera år en väl utbyggd ADSL-lösning till de flesta områden. På några platser är dock kapaciteten mycket begränsad. I takt med ökade krav på bandbredd startas allt fler fiberföreningar på landsbygden för att i stället ansluta hushållen med bredbandsfiber.

Falköpings kommun har därför upphandlat ytterligare 13 avlämningspunkter. Tillsammans med leverantörens befintliga avlämningspunkter finns det över 30 platser där fiberföreningar kan ansluta sig:

Karta över Falköpings kommun

Nuvarande fiberföreningars områden:

Karta över Falköpings kommun och nuvarande fiberföreningar

Bra information för fiberföreningar

Information för fiberföreningar finns på bredbandsforums hemsida "Bredband i världsklasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster". Föreningarna kan också söka ekonomiskt stöd via Länsstyrelsen för utbyggnad av fibernät på landsbygden. Då stödet inte gäller fastigheter i tätorterna är det viktigt att känna till tätortsgränserna. Nedan finns kartor som beskriver gränserna för kommunens alla tätorter.

FalköpingPDF
FlobyPDF
GudhemPDF
Kinnarp-SlutarpPDF
KättilstorpPDF
OdensbergPDF
StenstorpPDF
TorbjörntorpPDF
VartoftaPDF
ÅsarpPDF