Falköpings kommun

Snöfall = snöröjning

Vi kan ofta glädjas åt snörika vintrar här i kommunen! Park- och gatuavdelningen har beredskap dygnet runt från och med första november till sista mars. Målsättningen är att alltid röja alla gator och gång- och cykelvägar första vardagen efter snöfall.

Brandman klättrar upp från stege

Samhällsskydd mellersta Skaraborgöppnas i nytt fönster